พูดด้วยภาพ สร้าง Data Visualization เป็น Infographic อย่างมืออาชีพ ใน 30 วัน

เรียนเทคนิค 23 บท เพื่อสร้างภาพพรีเซนต์อย่างมืออาชีพจาก PowerPoint ขยายเนื้อหาจากหนังสือ Best Seller “พูดด้วยภาพ“